Carmen Cáceres Domínguez

Carmen Cáceres Domínguez, Doctoranda en educación, UAB

Carmen Cáceres Domínguez

Doctoranda en educació
OD 01 – No povertyOD 02 – Zero hungerOD 03 – Good health and well-beingOD 04 – Quality educationOD 05 – Gender equalityOD 06 – Clean water and sanitationOD 07 – Affordable and clean energy

Doctoranda en Educació per la UAB. Magister en Estudis Avançats en Educació Social, per la Universitat Complutense de Madrid 2017. Llic. Ciències de l'Educació èmfasi Ciències Socials per la Universitat Tecnològica Intercontinental- Paraguai 2006, Especialització Didàctica Universitària per la Universitat Tecnològica Intercontinental 2021. Funcionària del Ministeri d'Educació i Ciències- Paraguai 15 anys d'exercici, actualment directora de dos Col·legis en Educació Mitjana. Docent Universitària, a l'àrea d'elaboració de tesis, i catedràtica de diverses disciplines.

Director de tesi: José Luís Muñoz Moreno

Comparteix a les xarxes: