Urban–Rural Gradients Predict Educational Gaps: Evidence from a Machine Learning Approach Involving Academic Performance and Impervious Surfaces in Ecuador

El rendiment acadèmic s’explica per multitud de factors, principalment per aquells relacionats amb l’entorn socioeconòmic, cultural i educatiu. Tot i això, el rendiment acadèmic és menys entès des d'una perspectiva espacial. L'objectiu d'aquest estudi va ser investigar una metodologia amb enfocament d'aprenentatge per determinar quines respostes d'una enquesta basada en un qüestionari eren rellevants per explicar l'alt rendiment acadèmic d'estudiants de secundària en els gradients urbà-rurals a l'Equador. Es van utilitzar les ubicacions d'escoles de secundària per construir conjunts de dades individuals i estratificar-los segons les puntuacions de rendiment acadèmic. Es va fer servir l'algorisme de Boruta, es van identificar els millors predictors, es va classificar de manera aleatòria i es va mapejar les probabilitats de classificació de rendiment acadèmic. Es van resumir aquests resultats com a respostes freqüents observades per a cada regió natural a l'Equador i es van utilitzar les seves sortides de probabilitat per formular hipòtesis pel que fa al gradient urbà-rural derivat de mapes de superfícies impermeables.

Comparteix a les xarxes: