Tensiones entre el saber pedagógico en evaluación y la práctica docente en escuelas vulnerables de la Comuna de Arica

Aquest article analitza les pràctiques avaluatives de l'professorat que s'exerceix en quinze escoles vulnerables de la comuna d'Arica, situada a l'extrem nord de Xile. Es tracta d'un estudi qualitatiu les dades del han estat recollides mitjançant entrevistes semiestructurades i grups de discussió. Per processar la informació, es va realitzar anàlisi de contingut seguint les directrius de la teoria fonamentada. Els resultats mostren que, si bé, al llarg de la seva trajectòria professional, el professorat ha anat transitant des d'una pràctica avaluativa tradicional, a una cada vegada més autèntica, encara hi ha tensions entre el seu discurs sobre l'avaluació i les seves pràctiques avaluatives. L'evidència d'aquestes tensions recomana connectar l'experiència educativa i avaluativa de l'aula amb assumptes rellevants de la vida de l'estudiantat. Es tracta de promoure entre el professorat pràctiques avaluatives sensibles als contextos escolars, que incorporin recursos afectius en la seva implementació.

Comparteix a les xarxes: