Supporting educational and social inclusion of youth early leavers and youth at risk of early leaving through mechanisms of orientation and tutorial action

Any de publicació: 2022
Autoria: Joaquín Gairín, Patricia Olmos-Rueda
Editorial: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. EDO-SERVEIS

El Projecte “Recolzant la inclusió educativa i social dels joves amb risc d’abandonar prematurament a través de mecanismes d’orientació i acció tutorial” ) busca recolzar la inclusió educativa i social de joves en risc d’abandonament primerenc de l’educació i la formació del treball col·laboratiu amb les escoles i mitjançant mecanismes d’orientació i acció tutorial que parteixen del diagnòstic els factors de risc en cada context, l’establiment de xarxes d’aprenentatge enfocades a l’abandó primerenc i la identificació d’aspectes de lideratge efectiu a les institucions educatives, alhora que es busca la promoció de centres més inclusius. Es relaciona així amb la directriu del desenvolupament i la implementació de mètodes i pràctiques innovadores per promoure l’educació inclusiva i/o entorns juvenils en contextos específics; més específicament en el marc de l’objectiu específic de promoure l’educació i la formació inclusives i fomentar l’educació dels alumnes desfavorits, fins i tot mitjançant el suport als docents, educadors i líders de les institucions educatives per abordar la diversitat i reforçar la diversitat socioeconòmica a lentorn daprenentatge. Aquest treball pretén ser una síntesi del Projecte i les seves aportacions més significatives, buscant donar un panorama de tot allò realitzat i aconseguit, alhora que informa sobre els mecanismes que possibiliten l’accés al coneixement acumulat. No es tracta només de difondre el Projecte i els seus productes, sinó també d’incentivar i dotar d’instruments, en forma d’estratègies d’intervenció, les institucions i els agents educatius per millorar els seus processos davant l’abandó escolar primerenc, una formació-tema abordat en el marc de Orienta4YEL. L’objectiu final és contribuir al repte de combatre l’abandó d’hora. Així, el document pot i ha de ser vist, com una aproximació general a les millores que es poden fer en les accions estratègiques per millorar els processos de prevenció i intervenció davant l’abandó d’hora, a favor d’una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. És recomanable ampliar els aspectes dinterès, a partir de la documentació generada i referenciada dins del text.

Comparteix a les xarxes: