Representaciones de los estudiantes sobre las modalidades y prácticas evaluativas en la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales en establecimientos educacionales públicos, vulnerables y fronterizos

La investigació analitza les representacions dels estudiants sobre les modalitats i pràctiques avaluatives utilitzades en l'assignatura d'Història, Geografia i Ciències Socials, d'establiments públics, vulnerables d'una regió fronterera. L'estudi és qualitatiu, emprant tècniques de tall interpretatiu per tal d'explorar les representacions entorn a les pràctiques avaluatives. La recol·lecció d'informació es va establir a través d'entrevistes en profunditat. Els resultats van informar que els principals temes identificats van ser una concepció dinàmica d'aprenentatge, una mirada complexa sobre l'avaluació que inclou valors actitudinals i una representació de l'docent com agent que flexibilitza els criteris institucionals de evalución en atenció als objectius d'aprenentatge.

Comparteix a les xarxes: