Making peer-feedback more efficient: what conditions of its delivery make the difference?

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2022
Autoria: Armengol-Asparó, C., Mercader, C., & Ion, G.
Editorial: Higher Education Research & Development, 41(2)

La retroalimentació entre iguals beneficia l’aprenentatge dels estudiants a nivell universitari. No obstant això, com afecta l’aprenentatge dels estudiants i quins factors definidors en el seu disseny exerceixen una influència més significativa són aspectes que continuen requerint una anàlisi posterior. Aquest estudi es dedica precisament a analitzar com les diferents condicions de retroalimentació afecten la percepció dels estudiants del seu aprenentatge. Mitjançant un qüestionari administrat a una mostra de 410 estudiants universitaris, ens preguntem sobre com es dissenyen les diferents condicions en què es dissenya el feedback, com ara privadesa (anònima o no), contacte (personal o virtual), canal de lliurament (oral, escrit o mixt). ) i consens (individual o grupal) – impacten en la millora de les tasques d’aprenentatge i en el desenvolupament de les habilitats inter i intrapersonals dels alumnes. Els resultats revelen que els estudiants perceben que aprenen més quan donen un feedback que quan el reben, i que hi ha determinades condicions que s’adapten més als altres per absorbir allò que s’ha après. L’estudi revela que per tal de maximitzar els seus efectes, el disseny instructiu del feedback entre iguals ha d’oferir espais per dur-lo a terme presencialment –de manera anònima– amb un canal mixt de lliurament (complementant comentaris escrits amb feedback oral) i que el feedback s’acordarà en grup, tant quan es lliura com quan es rep.

Comparteix a les xarxes: