La sostenibilidad medioambiental y sus factores en las PYMES: Un estudio de casos múltiples en España y Chile

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2022
Autoria: Villegas Pinuer, F., Valenzuela-Fernández, L., Llonch Andreu, . J., & López Belbeze, P.
Editorial: Cuadernos De Gestión, 22(1)

La sostenibilitat mediambiental (SM) és una preocupació creixent per al desenvolupament de la societat mentre s’identifica la necessitat que les empreses defineixin estratègies basades en la sostenibilitat. Les Petites i Mitjanes Empreses (PIMES) tenen un paper fonamental; el sector genera més del 60% de la feina a Europa i Amèrica Llatina. Hi ha nombroses investigacions científiques sobre la situació de les grans empreses en temes mediambientals, però, la literatura sobre PIMES és escassa a nivell pràctic i teòric. D’aquesta manera determinar les variables que afecten l’aplicació d’SM és molt rellevant. Aquest estudi analitza en profunditat els factors i impulsors de la SM des de la perspectiva de les PIMES, i explora les variables que poden influir en la seva implementació en aquestes empreses. La metodologia emprada són entrevistes en profunditat, aplicades a una mostra de 17 directors de PIMES espanyoles i 25 directors de PIMES xilenes. Les principals troballes suggereixen que l’Orientació Emprenedora (OE), l’Orientació al Client (OC) i la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) influeixen en l’adopció de la SM als dos països, manifestant similituds en els motius que les impulsen als dos països, però certes diferències en la seva execució, on influeix el context institucional. Addicionalment, el nivell de coneixement afecta la presa de decisions relacionada amb el de desenvolupament de pràctiques mediambientals d’alt nivell.

Comparteix a les xarxes: