La mentoría en los programas de formación de directores escolares: revisión de la literatura

Imagotipo CRIEDO
Any: 2022

INTRODUCCIÓ. La mentoria és un dels sistemes més eficaços per desenvolupar el lideratge dels directors escolars. Fins ara, les publicacions es focalitzen en aspectes concrets de la mentoria. Aquest estudi pretén fer una revisió de la literatura sobre la mentoria amb directors escolars oferint una visió sistèmica que inclou dades de revisions anteriors, contribucions de les darreres investigacions i un marc per incorporar la mentoria als programes de formació directiva. Dos objectius guien el desenvolupament d'aquesta investigació: 1) fer una anàlisi descriptiva de la bibliografia (evolució, localització, tipus d'estudis) i 2) analitzar els factors que incideixen en la seva eficàcia (condicions per a una bona mentoria, dificultats i beneficis). MÈTODE. Es fa una revisió de la literatura seguint els procediments definits a aquest efecte. La cerca es realitza a les bases de dades Web of Science i SCOPUS, utilitzant com a equació de cerca els termes “educational mentoring”, i com a criteris d'inclusió publicacions acadèmiques referides a mentoria educativa, publicades entre 2000 i 2020. RESULTATS I DISCUSSIÓ. S'obtenen 290 referències relacionades amb la mentoria educativa, de les quals 114 documents (39%) fan referència a la mentoria amb directors. La mostra final després del cribratge consisteix en 48 articles sobre mentoria directiva. Les referències s'analitzen en profunditat, mostrant un increment d'estudis sobre mentoria directiva a partir del 2010, especialment a països anglosaxons i per mitjà d'investigacions qualitatives. L'anàlisi indica que els mecanismes d'acompanyament als directors escolars han rebut un fort impuls a molts llocs del món, han augmentat la importància percentual respecte a altres tipus de mentoria i són un element clau en els programes de formació directiva. S'incorpora una anàlisi dels efectes de la mentoria sobre els participants i recomanacions per incloure-la als programes de formació directiva.

Comparteix a les xarxes: