Interstice. Encounters between artists, children and educators. Thoughts in-between the arts and education

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2023
Autoria: París, G.; Blanch, S. & Hay, P. (ed.)

INTERSTICE és un projecte Erasmus+ desenvolupat per universitats, artistes i entorns culturals de Catalunya, Regne Unit, Itàlia i Noruega per promoure espais de trobada entre educadors, artistes i infants, millorar els nostres processos d’aprenentatge i construir una pedagogia de la co-creació a través de les arts. Aquest és el producte principal del projecte INTERSTICE, un llibre col·laboratiu on els socis del projecte comparteixen els ingredients clau que creiem necessaris per construir enfocaments creatius per a l’aprenentatge.

Comparteix a les xarxes: