Impacto de las políticas de género en el desarrollo académico de las profesoras universitarias. Obstáculos que persisten y factores de éxito.

Malgrat les polítiques de gènere impulsades en què les universitats en els últims temps, els resultats de la investigació continuen sent descoratjadors en relació a la carrera acadèmica de les dones a la universitat. Un dels principals motius és la coincidència temporal amb el nou sistema de gestió universitària neoliberal (New Public Management) i amb l'austeritat adoptada arran de la crisi econòmica sobrevinguda.

Persisteixen obstacles com: els estereotips, la síndrome de les "nouvingudes" a el poder, el conformisme, la falsa meritocràcia, les xarxes informals de poder eminentment masculines i la il·lusió de la igualtat ja aconseguida.

Es revelen com a factors d'èxit el mentoring i les xarxes professionals de cooperació. Es presenta el model de les tres erres de Misra i altres (2017) com a adequat per potenciar aquests factors en el futur immediat de les universitats per tal d'aconseguir la igualtat entre gèneres.

Comparteix a les xarxes: