Disseny i desenvolupament de les organitzacions educatives

llibre-diseno-desarrollo-organizaciones-educativas
Any de publicació: 2022
Autoria: José Luís Muñoz-Moreno, Joaquín Gairín
Editorial: Dykinson

L’obra revisa i planteja el sentit actual que tenen les organitzacions educatives, així com la validesa diferencial dels seus plantejaments i maneres de funcionar. En aquest sentit, repara en la filosofia que empara la finalitat i l’orientació de les organitzacions educatives, alhora que fa un recorregut ampli sobre el disseny i el desenvolupament d’aquest tipus d’institucions. La seva novetat no resideix només en l’actualització dels fonaments de l’organització educativa, sinó i, sobretot, en les noves aportacions que es poden fer des de la seva dimensió diferencial. A més de centrar l’atenció a les teories, els models i les propostes pròpies de l’organització educativa habitual, molt focalitzada en l’organització i la gestió dels centres escolars, també mostra i analitza les peculiaritats de les organitzacions educatives més vinculades al desenvolupament social i comunitari tal com poden ser els centres de formació musical, els centres de formació per a la feina i les institucions socioculturals. Les anàlisis realitzades van en la direcció de la intervenció i la millora, aportant elements d’interès i utilitat per al disseny, el desenvolupament, l’avaluació i la innovació a totes les organitzacions educatives.

Comparteix a les xarxes: