Disminuir l’abandonament escolar i millorar-ne la persistència

disminui-abandono-escolar-libro
Any de publicació: 2022
Autoria: Joaquín Gairín, Patricia Olmos-Rueda
Editorial: Narcea

L’abandonament escolar dels estudis, més enllà de reflectir els condicionants familiars, socials i econòmics que incideixen en la formació, revela la incapacitat dels sistemes educatius per fer realitat les expectatives i les il·lusions de molts dels estudiants que hi transiten.

La inexistència o baixa eficàcia de processos adequats d’orientació i tutoria abans, durant i en finalitzar els estudis, processos de transició escolar poc connectats, mecanismes de suport insuficients per disminuir el fracàs escolar, professorat poc implicat en les tasques de suport a l’estudiant o sistemes educatius més centrats en la selecció que en l’èxit de l’alumnat poden explicar, que no pas justificar, la borsa de joves que fracassen en els estudis, que alguns els abandonin, i la pèrdua de recursos invertits en formació.

El problema és més greu quan parlem d’Abandó Educatiu primerenc (AET), que continua sent un dels grans reptes de la societat. Identificat com un dels factors de risc, exclusió i vulnerabilitat amb més repercussió en els contextos educatius (a nivell nacional i europeu), la seva incidència es tradueix en societats menys equitatives, considerant-se un fenomen econòmic i social important pel seu impacte a l’individu, la societat i leconomia en general.

Aquest text planteja, des d’una perspectiva europea i amb referències al sistema educatiu espanyol, les actuacions a realitzar per les organitzacions educatives davant del repte inclusiu que suposa fer front a l’abandonament escolar a les diferents etapes educatives. Recull resultats d’investigacions i aportacions teòriques internacionals i nacionals, així com estratègies, instruments i bones pràctiques que intenten materialitzar determinats plantejaments davant del problema que es tracta.

L’obra, adreçada especialment a estudiosos i investigadors, assessors, orientadors, directius i professorat dels sistemes educatius, busca així difondre el coneixement existent, proporcionant els marcs teòrics i pràctics que poden donar suport a la intervenció als centres educatius.

Comparteix a les xarxes: