Cultura, civisme i convivencia

Imagotipo CRIEDO
Any: 2014
La diversitat és tant una condició com una conseqüència dels procesos de construcció de la identitat. Aquesta relació sistèmica crea i recrea una xarxa dinàmica de significats compartits i exclusius en constant canvi. Sense diversitat, els processos d’identificació i de diferenciació no serien possibles. Alhora, si no hi hagués processos d’identificació i de diferenciació, la diversitat no seria possible. La identitat és el cor de la diversitat. Com a persones i com a grups, som diversos perquè construïm el concepte del “jo” i del “nosaltres” a partir de complexos processos d’identificació i de diferenciació que generen una societat diversa. Identificació i diferenciació són les dues cares de la identitat que desenvolupen la diversitat a través del temps i l’espai. Atès que la identitat és fonamental per al significat i l’estructura de persones i grups, la construcció d’aquesta depèn en gran mesura de la concepció ideológica que les persones i els grups tenen de la diversitat. Si la ideologia nega la diversitat, la dinàmica intragrupal de les relacions socials amplifica el valor d’identificació i evita la diferenciació.

Comparteix a les xarxes: