Caracterización del profesorado con perfil investigador en universidades colombianas

Les dinàmiques de producció de coneixement, derivades de l'activitat científica realitzada a les institucions d'educació superior, han estat un fenomen àmpliament estudiat des de mitjans de segle XX. A Colòmbia, l'anàlisi de les capacitats que desenvolupen les universitats per a la investigació ha cobrat importància en els últims trenta anys com a conseqüència de la intenció d'enfortir el seu sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació, liderat pel Ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació . Aquest treball presenta una caracterització de l'professorat amb perfil investigador (condicions institucionals i factors individuals) vinculats a universitats colombianes. Mitjançant un estudi quantitatiu, no experimental, desenvolupat en 2018, es va aplicar un qüestionari autoadministrat a una mostra representativa de 379 docents amb perfil investigador, líders de grups de recerca, adscrits a diferents universitats de país. L'anàlisi de dades es va realitzar per mitjà de proves no paramètriques H Kruskal Wallis i U de Mann Whitney. Es va trobar que algunes variables com l'àrea disciplinar de formació de professorat, el tipus de vinculació laboral a la universitat i les concepcions de la investigació que té estan associades a el tipus de creixement de la productivitat científica que mostren les universitats. En aquest sentit, l'estudi aporta evidència empírica, tant en les condicions institucionals (estructura organitzacional per a la investigació i pràctiques de gestió de la investigació) com en factors individuals, que explica l'existència de les diferències en el desenvolupament i consolidació de les dinàmiques de producció científica a les universitats colombianes.

Comparteix a les xarxes: