Aproximación al estado de la acción tutorial en universidades chilenas

Aquest estudi revisa la situació de l'acció tutorial desenvolupada en les universitats xilenes, entre els anys 2015 i 2016, des d'un enfocament quantitatiu, amb disseny exploratori, que va permetre obtenir resultats en dos nivells: en primer lloc es mostra un panorama general de l'objecte de estudi, després de la revisió de les pàgines web de les 60 universitats xilenes sobre els seus programes de tutoria; i en segon lloc s'exposa en detall la forma com operen 24 universitats públiques i privades del territori nacional respecte de l'acció tutorial, a partir d'una enquesta minuciosa aplicada als seus directius i professionals implicats. A partir dels resultats es pot constatar que a Xile l'acció tutorial es desenvolupa amb major freqüència en els primers anys d'universitat mitjançant el model de tutories parells, amb focus en habilitats per a l'adaptació universitària, estratègies d'estudi i anivellament acadèmica.

Comparteix a les xarxes: